ДСД „Кочо Рацин“ Битола

Реновирање и ентериерно уредување на дел од зграда.