Спортска сала „ Боро Чурлевски“ Битола

Адаптација на куглана.